“Ziekte ontstaat voornamelijk door de onbewuste emotionele laag en uit zich dan in de fysieke laag. Overtuigingen die zich vastzetten spelen hierin een grote rol. Emotionele en geestelijke weerstanden maken dat blokkades zich gaan vastzetten in je lichaam.

De meeste mensen negeren de signalen en bestrijden deze enkel maar. Op zoek naar iets of iemand buiten zichzelf die het ogenschijnlijk kan helen, waardoor je niet bij de diepere laag komt.
Wanneer iemand weer een diep contact krijgt met zijn diepste wezen, brengt dit grote, innerlijke veranderingen. Behoeften, vriendschappen, relaties, werk, religie, alles wat als een schijnbare zekerheid bestond in je leven, kan anders worden.
Ieder mens kan uiteindelijk alleen zichzelf kan genezen. Iemand zal contact moeten gaan maken met zijn eigen diepste kern in de stilte in jezelf, met de eigen diepste innerlijke behoeften, met zijn eigen diepe innerlijke pijn. En dat is een eenzaam proces en voor ieder mens weer verschillend.
Het gaat erom dat je ten diepste deze transformatie wilt toelaten. Steeds weer zullen die zaken op je pad komen die maken dat je kunt groeien in bewustzijn. Het is een intensief proces. Steeds weer krijg je nieuwe ervaringen, steeds weer op een dieper niveau. Ieder deel in jouw moet weer heel worden tot op het aller diepste niveau.
Wanneer je naar iemand toe gaat waarvan je verwacht of hoopt dat hij of zij jou kan helpen, inzicht kan geven, moet je je ervan bewust zijn dat jij degene bent die het werk zal moeten verzetten. De ander kan jou de ruimte geven om in jezelf te gaan kijken doordat diegene misschien het proces al heeft doorleefd en helderheid heeft gekregen in een situatie waar jij nog middenin zit.
Je kunt ervaringen delen en uitwisselen, luisteren, dingen aangereikt krijgen, waarvan jij moet voelen of het wel jouw weg is en bij je past, maar jij bent degene die jezelf zal moeten transformeren.”
💗
Dit is een gedeelte uit een artikel wat mij enorm aansprak omdat het zo waar is. Ik kan er voor je zijn, maar jij zult zelf de verantwoordelijkheid moeten nemen voor alles wat er in je leven verschijnt, wetend dat jouw hart vraagt om licht op een bepaald stuk in jezelf…
~Linda🌸