Trauma klinkt groot en roept soms weerstand op of je hebt de neiging het weg te wuiven (‘ik heb geen trauma’ of ‘iedereen maakt weleens wat mee’).
Trauma vertaald is een ‘psychische of lichamelijke verwonding’, en hoeft zeker niet altijd negatief te zijn. En als je het als een verwonding ziet, dan weet je dat je een wond kunt helen. Er blijft weliswaar een litteken achter, maar de pijn wordt minder naar verloop van tijd. Het kan zeker zijn stempel op je achtergelaten hebben, het heeft je gevormd, het heeft je doen aanpassen maar misschien is het juist wel je grootste kracht geworden.
Ik denk dat we allemaal verwondingen vanuit ons leven met ons meedragen.
Trauma klinkt dus groot, maar hoeft niet altijd groot te zijn. We maken dingen mee die angstig zijn, of verdrietig. Als het te overweldigend voor je was en er geen ruimte is geweest om veilig met deze ervaring te zijn of we zijn alleen met deze ervaring geweest omdat er niemand was om jou op te vangen, dan kunnen we deze herinnering(en) meenemen ons verdere leven in, inclusief de overtuiging die daaraan gekoppeld is.
Deze gevoelens willen we vaak niet voelen en dus worden ze onderdrukt, weggezet in het onderbewuste en vastgezet in ons celgeheugen, spieren en in ons bindweefsel. Vaak ontstaat er een verkeerd adempatroon, ademen we niet door, of hoog, kort. En dit vasthouden beschermt ons tegen een bepaald gevoel.
En vaak weten we de gebeurtenis(sen) niet echt meer, totdat situaties voorbijkomen waar we worden getriggerd. Je reageert wellicht veelte ‘overdreven’ op een bepaalde situatie. Het kan dan heel goed zijn om te gaan voelen welke emotie daar onder zit.
Het is voor iedereen weer anders natuurlijk, maar vaak ligt de aangenomen overtuiging in de vroege jeugd, mocht jij verdrietig zijn, was er ruimte om je boosheid te uiten? Of moest jij toen al je gevoelens inslikken? Of was het te overweldigend en ben je gaan vechten, vluchten of misschien bevriezen? Grote kans dat je dat nu nog op dezelfde manier doet.
Op een bepaald moment, meestal door een ingrijpende gebeurtenis, besluit je dat je het anders wilt gaan doen, dat je je bewust wilt worden van de patronen en wil je dichter bij jezelf komen. Adem- of lichaamswerk kan je daarbij zeker helpen. Het brengt je meer in contact met je lichaam, zodat je gaat voelen wat je nodig hebt en weet wat goed voor jou is en vandaar uit kan je ook gezondere keuzes voor jezelf gaan maken.
Ik help je graag.
~Linda🌸